Akasha læsning

Akasha læsning

Hver eneste Akasha læsning er helt unik og spændende

Når jeg skal lave en læsning, så  har jeg brug for et foto af dig, hvor jeg tydeligt kan se dine øjne. 

Og så er det også vigtigt, at du tænker over hvilke spørgsmål, du vil stille eller om der er specifikke emner du ønsker, jeg skal stille ind på. Nogen vil helst have, at jeg selv kører derud af og får det ind, som nu kommer. 

Men hvis du har noget, du ønsker svar på, så husk at skrive det til mig. klart og tydeligt.

Hvis jeg er i tvivl, så spørger jeg selvfølgelig ind.

Skriv til mig på hellerosenkrans@gmail.com

Akasha-læsninger: Udforskning af den evige sjæl

Akasha-læsninger er en dyb og oplysende rejse ind i sjælens dybder. Forankret i gammel visdom og åndelige overbevisninger trækker vi på de nu om stunder kaldte Akasha-arkiver. Akasha arkiverne er en omfattende energetisk database, der rummer bevidstheden for alle væsener gennem tiden.

Termen “Akasha” stammer fra sanskrit og kan oversættes til “æter” eller “rum”. Den repræsenterer det fundamentale element, der gennemsyrer universet og forbinder alt og alle på et åndeligt plan. Akasha-registrene kan derfor ses som det æteriske bibliotek, der opbevarer fortidens, nutidens og potentielle fremtidige oplevelser for enhver sjæl.

Når jeg foretager en Akasha-læsning går jeg i trance og får dermed adgang til Akasha-registrene på vegne af den, der søger. Gennem dyb meditation, jeg kalder det trance, og fokuseret intention etableres jeg forbindelse til den kollektive bevidsthed og her kan jeg søge de svar, og den vejledning og indsigt, der er specifikt for netop denne rejse og få netop de svar og den indsigt som søges..

Skriv til mig på hellerosenkrans@gmail.com

Intension

Akasha-læsningsprocessen begynder med din intention og en række spørgsmål eller områder, som du ønsker at udforske. Disse spørgsmål kan vedrøre forskellige aspekter af livet, såsom relationer, formål, karriere, sundhed eller personlig vækst. Jeg går derefter ind i en meditativ tilstand og får adgang til Akasha-registrene, hvor jeg får kanaliseret den information og visdom, der flyder til mig.

Informationen, jeg modtager under en Akasha-læsning, er meget personlig og altid helt unik til den jeg søger for. Den kan omfatte oplevelser fra tidligere liv, karmiske mønstre, sjælekontrakter og lektioner, der skal læres i dette liv. De indsigter, der kan opnås, giver ofte klarhed, healing og en dybere forståelse af dit formål og vej.

Det er vigtigt at bemærke, at når jeg foretager en Akasha-læsning så handler det ikke om at forudsige fremtiden eller træffe specifikke valg på dine vegne. I stedet fungerer en læsning mere, som et lysende fyrtårn og tilbyder perspektiver og muligheder, der kan give dig magt til at træffe dine egne bevidste beslutninger og tage vare på din sjæls vækst.

Følelsen af evighed

Oplevelsen af en Akasha-læsning kan være dyb og transformerende og røre ved dit inderste væsen.

Den kan åbne døre til selvopdagelse, åndelig vækst og erkendelsen af ens forbundethed med universet.

Jeg får ofte tilbagemeldinger fra mine læsninger, at de har givet stof til eftertanke og ofte følger der en følelse af udvidet bevidsthed, øget klarhed og en dybere forbindelse til ens egen sande essens.

Universets visdom

Som med enhver åndelig praksis er det vigtigt at nærme sig Akasha-læsninger med åbent sind, respekt og villighed til at deltage selviagttagende. Det er en samarbejdsrejse mellem den søgende og udøveren, et helligt rum, hvor den søgendes spørgsmål møder den uendelige visdom i Akasha-registrene.

Afslutningsvis tilbyder Akasha-læsninger en indgang til den evige sjæl, der giver dig mulighed for at udforske de dybe dybder af dit væsen og tappe ind i den universelle visdom, der bor indeni dig. Det er en transformerende oplevelse, der kan bringe dybe indsigter, healing og styrke til dig, som begiver dig ud på denne smukke og fascinerende rejse af selvopdagelse.

Skriv til mig på hellerosenkrans@gmail.com

Find din vej

Vi har alle levet mange liv før nu – og vi vil alle leve mange liv efter dette